Vôi cục

Ứng dụng:

– Trong ngành luyện kim hoặc thuỷ tinh, kính

– Xử lý nước thải, xử lý hoá chất, môi trường,…

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline: +842435626288