Vôi bột

Đóng bao PP tráng PE lót nilon, bao PP tráng PE, bao jumbo và vận chuyển theo yêu cầu.