Vôi nuôi trồng thủy sản

Mô tả chi tiết :

Kích thước 5-10cm
Hàm lượng CaO >90%
Hàm lượng Silica <0.5 %
MgCO3 <1%
R2O3 <0.5 %

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

Hotline : (024) 3562 6288