Vôi cục

Mô tả chi tiết :

Chỉ tiêu
( description)
Thông số kỹ thuật
(specification)
Kích thước
(Size)
5-10cm
Hàm lượng
(Content)
 
CaO >90%
Silica <0.5 %
MgCO3 <1%
R2O3 <0.5 %

Ứng dụng

- Trong ngành luyện kim hoặc thuỷ tinh, kính
- Xử lý nước thải, xử lý hoá chất, môi trường,...

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

Hotline : (024) 3562 6288