terrazzo hoa văn xanh

Mô tả chi tiết :

Kích thước (mm) :    400 x 400 x 30 hoặc 300 x 300 x 25
Xuất xứ     : Công Ty Hà Nam Ninh
Chất lượng : Sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7744:2007 và hợp chuẩn của Bộ Xây Dựng

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

Hotline : (024) 3562 6288