Secpentin

Mô tả chi tiết :

                                    Secpentin
Chỉ tiêu                             Thông số kỹ thuật
SiO2 34.80%
MgO 38%
Ứng dụng  -Nguyên liệu sản xuất phân bón 
   

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

Hotline : (024) 3562 6288