Nguyên liệu trong sản xuất kính

Mô tả chi tiết

Sản phẩn :
+ Vôi
+ Dolomite

Ứng dụng

- Nguyên liệu sản xuất kính