Dolomite trong nuôi trồng thủy sản

Mô tả chi tiết :

Kích thước 80-125 µm
Hàm lượng CaO >32%
Hàm lượng MgO >18%
Hàm lượng SiO2 <2%
Độ ẩm <0,3%

Ứng dụng

-Dùng trong nuôi trồng thủy sản
- Sản xuất phân bón
-Sản xuất hạt nhựa, thủy tinh, xi măng, sơn, giấy, cao su, gạch men, gốm sứ…

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

Hotline : (024) 3562 6288