Dolomite cho ngành sản xuất kính

Mô tả chi tiết :

Kích thước 1-5mm
Hàm lượng CaO >32%
Hàm lượng MgO >18%
Hàm lượng SiO2 <2%
Độ ẩm <0,3%

Ứng dụng

-Nguyên liệu ngành luyện kim
-Sản xuất thủy tinh và gốm
- Sản xuất phân bón

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

Hotline : (024) 3562 6288