Đá xây dựng

Mô tả chi tiết :

Màu sắc: xanh đá
Kích thước: 2X3cm, 4X5cm

Ứng dụng

Ứng dụng trong bê tông xây dựng

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

Hotline : (024) 3562 6288