Đá hạt trắng muối

Mô tả chi tiết :

Kích thước: 0,5mm
Màu sắc: Trắng muối

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

Hotline : (024) 3562 6288