đá hạt lơ

Mô tả chi tiết :

Kích thước 1mm-5mm
Hàm lượng Ca > 38%
Hàng lượng CaO > 54%
Độ trắng  

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

Hotline : +842435626288